Vianoce sú sviatky rodiny. 74 000 detí však žije iba s jedným rodičom. Neoficiálne ich je viac ako 150 000.

december 19. 2019
25 likes share embed
Kohabitácia je novodobý fenomén partnerského spolužitia. Keď sa rozpadne rodina, manželstvo, štát má prehľad o tom, ako a s kým detí žijú. Keď sa však rozpadne vzťah partnerov, ktorí žili "nadivoko", nikde o tom nie sú záznamy  a preto tvrdiť, že je u nás 74 000 detí iba s jedným rodičom sú nepresné. Odhady hovoria, že deti žijúcich s jedným rodičom je okolo 150 - 200 000. Akú pomoc by ste ako jeden rodič potrebovali? Prečo v zahraničí vedia túto tému uchopiť a u nás zákonodarcovia nevedia a netušia, čo s tým? Kde môžete o pomoc poziadať? (psychologickú, finančnú...) 
Kohabitácia je novodobý fenomén partnerského spolužitia. Keď sa rozpadne rodina, manželstvo, štát má prehľad o tom, ako a s kým detí žijú. Keď sa však rozpadne vzťah partnerov, ktorí žili "nadivoko", nikde o tom nie sú záznamy  a preto tvrdiť, že je u nás 74 000 detí iba s jedným rodičom sú nepresné. Odhady hovoria, že deti žijúcich s jedným rodičom je okolo 150 - 200 000. Akú pomoc by ste ako jeden rodič potrebovali? Prečo v zahraničí vedia túto tému uchopiť a u nás zákonodarcovia nevedia a netušia, čo s tým? Kde môžete o pomoc poziadať? (psychologickú, finančnú...) 
Show More

Related Videos

appday-tv Bio kapor neexistuje by appDay.tv 0:02:59