"Pacienti s COVID - 19 v Martine ťažko psychicky znášajú, že ho dostali."

Klinika pneumológie a ftiziológie v Martine sa zmenila na červenú zónu. Všetci pacienti, ktorí tam aktuálne ležia, sú kontaktami ľudí, ktorí prišli zo zahraničia. Primár Ivan Kocan hovorí, že sú pripravení na viac ako stovku pacientov naraz. Dôjde k takej situácii? Koľko pacientov naraz by dokázali zvládnuť? "Opatrenia by bolo treba vypínať a zapínať, aby sme to zvládli," hovorí primár Ivan Kocan. Čo to v praxi znamená? Sú deti väčšími nositeľmi vírusu, aj keď sa u nich COVID - 19 nemusí prejaviť?
Klinika pneumológie a ftiziológie v Martine sa zmenila na červenú zónu. Všetci pacienti, ktorí tam aktuálne ležia, sú kontaktami ľudí, ktorí prišli zo zahraničia. Primár Ivan Kocan hovorí, že sú pripravení na viac ako stovku pacientov naraz. Dôjde k takej situácii? Koľko pacientov naraz by dokázali zvládnuť? "Opatrenia by bolo treba vypínať a zapínať, aby sme to zvládli," hovorí primár Ivan Kocan. Čo to v praxi znamená? Sú deti väčšími nositeľmi vírusu, aj keď sa u nich COVID - 19 nemusí prejaviť?
Show More
Predčasniatko by appDay.tv 0:04:24
Predčasniatko
appDay.tv
pred 4 rokmi

Related Videos