"Študujú ekonómiu a techniku, do práce sa veľmi nehrnú."

február 21. 2020
21 likes share embed
Patria do generácie Z, sú závislí na mobiloch a počítačoch a pracovať veľmi nechcú. Na pracovných pohovoroch bez ostychu povedia, že si chcú konkrétnu prácu iba vyskúšať. Chcú zamestnávatelia investovať čas a energiu do generácie Z?Generácia Z - čo bez ostychu povedia na pracovných pohovoroch? Sú zrastení s mobilmi a počítačmi, čo ich zvýhodňuje. Závislosť na mobiloch a počítačoch je im na druhej strane v práci často vyčítaná...," hovorí obch. riaditeľ personálnej agentúry Maxin’s Group. AKÉ MÁTE SKÚSENOSTI VY? Čo by sme sa od nich mali učiť? Sú lojálni ?Rešpektujú autority? 
Patria do generácie Z, sú závislí na mobiloch a počítačoch a pracovať veľmi nechcú. Na pracovných pohovoroch bez ostychu povedia, že si chcú konkrétnu prácu iba vyskúšať. Chcú zamestnávatelia investovať čas a energiu do generácie Z?Generácia Z - čo bez ostychu povedia na pracovných pohovoroch? Sú zrastení s mobilmi a počítačmi, čo ich zvýhodňuje. Závislosť na mobiloch a počítačoch je im na druhej strane v práci často vyčítaná...," hovorí obch. riaditeľ personálnej agentúry Maxin’s Group. AKÉ MÁTE SKÚSENOSTI VY? Čo by sme sa od nich mali učiť? Sú lojálni ?Rešpektujú autority? 
Show More
Predčasniatko by appDay.tv 0:04:24
Predčasniatko
appDay.tv
pred 4 rokmi

Related Videos

appday-tv Bio kapor neexistuje by appDay.tv 0:02:59