"Obdobie bez vonkajších okrás nás vyformuje. Pre osamelých vznikla linka pomoci."

Čo znamená Kvetná nedeľa a aký je jej odkaz? Akú Veľkú Noc prežijeme, bez okrás, bez vonkajších ozdôb, bez návštev...? Kam môžu zavolať osamelí seniori? Na aké otázky dostanú odpoveď? "Je to obdobie formovania a očisťovania, práve obdobie Veľkej Noci by sme mali využiť na poďakovanie sa za rodiny, prehodnotiť naše hodnoty. Mali by sme toto obdobie využiť na prehodnotenie našich hodnôt. V ekonomickej oblasti to bude ťažšie, ale snáď budeme k sebe bližší," hovorí rehoľná sestra Marta Andrašíková, ktorá sa spolupodieľa na projekte Bezplatná linka pre seniorov. 
Čo znamená Kvetná nedeľa a aký je jej odkaz? Akú Veľkú Noc prežijeme, bez okrás, bez vonkajších ozdôb, bez návštev...? Kam môžu zavolať osamelí seniori? Na aké otázky dostanú odpoveď? "Je to obdobie formovania a očisťovania, práve obdobie Veľkej Noci by sme mali využiť na poďakovanie sa za rodiny, prehodnotiť naše hodnoty. Mali by sme toto obdobie využiť na prehodnotenie našich hodnôt. V ekonomickej oblasti to bude ťažšie, ale snáď budeme k sebe bližší," hovorí rehoľná sestra Marta Andrašíková, ktorá sa spolupodieľa na projekte Bezplatná linka pre seniorov. 
Show More
Predčasniatko by appDay.tv 0:04:24
Predčasniatko
appDay.tv
pred 4 rokmi

Related Videos

Slavo's Channel Demostracion Bromteck by Slavo's Channel 0:01:57
appday-tv Bio kapor neexistuje by appDay.tv 0:02:59